About

   Tyto stránky považuji za nechtěnou nutnost, protože mě mužete navštivit osobně v ateliéru v Ostravě nebo se setkat Praze a bude to tisíckrát lepší.
  Obrazy jsou prodejné (pokud ještě existují), pro více informaci mne kontaktujte j.w.zavrel@gmail.com
Značky u obrazů: P- Prodáno
                               N- Neprodejné (nebo již fyzicky neexistující)
                               Žádná značka- prodejné (pro cenu mě kontaktujte)

    I regard this page is unwanted necessity, because You can visit me in Atelier in Ostrava or write me mail, it will be thousandtimes better.
   All canvases are for sale (but something now don´t exist), if you want to buy something, give me know on  j.w.zavrel@gmail.com
Signs by canvas: P- Sold
                             N- Unsold (or physically non-existent)
                             None sign- saleable (for price contact me)BcA. Jiří Zavřel
born: 16. January 1989 Vysoké Mýto
Live and work in Ostrava
Atelier: Fráni Šrámka 5 Ostrava

studium:
2009- současnost. Ostravská Univerzita v Ostravě, Fakulta Umění, Malba I., doc. Daniel Balabán, akad. mal.
2012-2013 Accademia di Belle Arti di Catania
2004- 2008. Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové
obor: Uměleckořemeslné zpracovaní dřeva


Kontakt
email: j.w.zavrel@gmail.com 730944674