2015


Kamenný útvar, 136x228, akryl na plátně

American style, 150x130, akryl na plátně

Kozel a chladící věže, akryl na plátně, 120x110
Kámen tě provázej, 170x155, olej na plátně

Střešní přístavba, 170x140, olej na plátně

Con panna, kombinovaná technika, 141x95
 Zastávky
  Mám rád železniční tématiku, už proto, že jsem od dětství měl režijní průkaz a ve vlaku jsem strávil mnoho a mnoho času. Když jsem jezdil do Světlé u Nové Vsi nad Sázavou, dělat model a konzultovat, objevil jsem obec Pohled a nedaleko Pohleď, které se nacházejí nedaleko Okrouhlice či Havlíčkova Brodu. Je to vskutku zajímavý název, v tamní kronice se traduje, že vznikl v době Karla Havlíčka Borovského, kdy v tomto kraji byl a rozmlouval s přítelem: „Pohleď na toto krásné místo“. Nevím co je na tom pravdy. Nicméně mě napadlo ukrást z vlakové zastávky ceduli POHLEĎ a nainstalovat ji nad jinou ceduli na nádraží například v Ostravě nebo Praze. To se však nekonalo, jelikož jsem neměl jinou možnost než cestovat vlakem, a taková cedule se špatně schová.
   

Kremrolín zastávka, olej na plátně, 140x120

Pohleď zastávka, olej na plátně, 34x27-

Trojlodí
   Na trojlodích jsem se pokoušel nejúspornějšími prostředky zachovat tuto „trojjedinost znění“ třech základních linií. Diagonála pak představuje vyvážení pnutí mezi horizontálou a vertikálou, je přesně v půlce mezi nimi. Můj pohled na věc je tedy takový, že cesta k bohu-k poznaní probíhá po této diagonále(skrze kombinaci pozemského materiálna- horizontály a nehmotného myšlenkového duchovna-vertikály), proto zde je hojně užita v architektonické formě tzv. zavětření. 

Malé trojlodí, olej na plátně, 33x33
Velké trojlodí, akryl na plátně, 129x100
Malířův krok přes diagonálu, olej na plátně, 110x110 -


Primární pnutí, akryl na plátně, 100x90

Schránky, olej na plátně,140x120

Stromy, olej na plátně, 100x120

Tak nám přivezli sochu zmírajícího jelena, olej na plátně, 130x120
Žádné komentáře:

Okomentovat